Toguchi Beach Bench
Photographer Doug

Toguchi Beach Bench

A nice bench above the ocean!
  • Like
Reactions: David
Top